piątek, 10 października 2014

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek- International Day of the Girl Child

                
   Trzy lata temu (2011 r.) ONZ przejęło rezolucję 66/170, która ogłosiła  11 października Międzynarodowym Dniem Dziewczynek.
Rezolucja ma na celu podniesienie świadomości i przypomnienie o przyjętym szeregu Praw Konwencji -Człowieka a przede wszystkim Praw Dziecka.


    Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na problemy  z którymi zmagają się młode dziewczyny codziennie na całym świecie, są przede wszystkim dyskryminowane ze względu na płeć, są ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej, okalecza się im narządy płciowe, zmusza do zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku. Są ofiarami handlu i zmusza się je do prostytucji i niewolniczej pracy.  Dotyka je też nierówność w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i żywności. Dyskryminacja dzieci niepełnosprawnych. 

    Mamy XXI wiek a pewne zachowania i poglądy rodem z czasów średniowiecza. Dziewczynki nadal traktuje się przedmiotowo, każdego dnia łamane są ich prawa, nie mają poczucia bezpieczeństwa nawet we własnych rodzinach. 

Edukowanie społeczeństwa i wywieranie nacisku na zmiany to jest teraz sprawa najważniejsza, dlatego ONZ wzywa instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne do połączenia sił i wspólnego przeciwdziałania i zakończenia przemocy wobec dziewczynek  

STOP dla przemocy! TAK dla równouprawnienia!

Każdy z nas może się przyczynić do zmian, zwracajmy uwagę i reagujmy, kiedy w naszym otoczeniu mamy do czynienia z jakąkolwiek formą przemocy wobec dzieci. 

Więcej na stronie ONZ http://www.un.org/en/events/girlchild/
i unicef  http://www.unicef.org/gender/gender_66021.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz